รูปแบบงานบริการงานรักษาความปลอดภัย
ลำดับ ประเภทของ ร.ป.ภ. ลักษณะงานที่ทำ ระยะเวลาทำงาน (ชั่วโมง)
1 ร.ป.ภ.L3 งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 12
2 ร.ป.ภ.L4 งานบริการเฉพาะประเภทไฟร์แมน 12
3 ร.ป.ภ.L4 งานจราจรรอบนอก 12
4 ร.ป.ภ.L4 งานบริการเฉพาะประเภทดูแลลูกค้า 8
5 ร.ป.ภ.L4 งานบริการเฉพาะประเภทเข็นรถ 8
6 ร.ป.ภ.L5 อาร์มการ์ดทำงานคู่กับซุปเปอร์ 12
7 ร.ป.ภ.L5 หัวหน้าโซน 12
8 ร.ป.ภ.L6 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 12
9 ร.ป.ภ.L7 ผู้จัดการหน่วย 12